صفحه اصلی > خدمات مشترکین > راهنمای خدمات الکترونیکی > راهنمای سامانه پیامک 

راهنمای سامانه پیامک

 

سامامه پیامک خدمات الکترونیک

 

مشترکین می توانند جهت دریافت اطلاعات آخرین قبض صادر شده ، شناسه قبض مندرج در یکی از قبوض قبلی را از طریق پیامک به شماره زیر ارسال نمایند :

 


۲۰۰۰۰۱۵۲۲

 

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : راهنمای سامانه پیامک
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/05/15