صفحه اصلی > درباره ما > حوزه مدیریت عامل > اعضای هیئت مدیره شرکت 

اعضای هیئت مدیره شرکت

 

رديف

نام و نام خانوادگی

تاريخ انتصاب

اصلی/ علی البدل

موظف/ غیر موظف

۱

سیدمحسن حسینی سالکده

۹۵/۸/۱۹

اصلی

موظف

۲

اسحاق نصر

۹۴/۳/۱۷

اصلی

غير موظف

۳

هادی نيزه باز

۸۸/۶/۱۳

اصلی

موظف

۴

محمودفيروزی

۹۰/۵/۳۰

علی البدل

موظفشناسنامه صفحه
عنوان صفحه : اعضای هیئت مدیره شرکت
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/07/02