صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب آب > قیمت تمام شده آب 1394 

قیمت تمام شده آب 1394

ردیف
شرح
ریال / مترمکعب
1
هزینه نیروی کار
۲۴۹۲
2
استهلاک
۴۲۳۷
3
نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها
۴۲۹
4
خرید آب خام و حق النظاره
۷۸۰
5
برق مصرفی
۱۷۳
6
مواد مصرفی
۷۳
7
سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای
۳۵-
8
خدمات قراردادی
۶۸۸
9
سایر هزینه های فرایندی
۴۷۴
قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال
۹۳۱۱


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده آب 1394
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22