صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب فاضلاب > قیمت تمام شده فاضلاب 1393 

قیمت تمام شده فاضلاب ۱۳۹۳

 

ردیف

شرح

ریال/مترمکعب

1

هزینه نیروی کار

834

2

استهلاک

2166

3

نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها

290

4

خرید آب خام و حق االنظاره

0

5

برق مصرفی

4

6

مواد مصرفی

3

7

سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای

0-

8

خدمات قراردادی

253

9

سایر هزینه های فرایندی

319

قیمت تمام شده یک مترمکعب آب به ریال

3867شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده فاضلاب 1393
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/08/07