صفحه اصلی > آمار و اطلاعات > قیمت تمام شده > قیمت تمام شده یک متر مکعب فاضلاب > قیمت تمام شده فاضلاب 1392 

قیمت تمام شده فاضلاب۱۳۹۲

ردیف
شرح
ریال / مترمکعب
1
هزینه نیروی کار
۶۱۸
2
استهلاک
۱۹۱۳
3
نگهداری و تعمیرات و بیمه داراییها
۱۷۰
4
خرید آب خام و حق النظاره
۰
5
برق مصرفی
۱۳
6
مواد مصرفی
۰
7
سهم جذب شده هزینه های سرمایه ای
۷۳-
8
خدمات قراردادی
۲۴۱
9
سایر هزینه های فرایندی
۲۳۵
قیمت تمام شده یک مترمکعب فاضلاب به ریال
۳۱۱۷


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : قیمت تمام شده فاضلاب 1392
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1398/04/22