صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی > دفتر منابع انسانی و آموزش 

دفتر منابع انسانی و آموزش

 

عناوین وظائف و مسئوليتها :

  • مطالعه تدوین و تنظیم برنامه هاونيازهای آموزشی سطوح مختلف سازمان بر اساس هدفهای کلی
  • اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل در سطح شرکت
  • مطالعه وتدوین ساختارمناسب تشکیلاتی براساس وضعیت فعلی ونیازهای آتی
  • شناخت و نظارت بر روز آوری بر بانك اطلاعات نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی حسب پستهای سازمانی
  • انجام اقدامات لازم جهت اجرای نظام ارزشیابی و بررسی و تحلیل منابع حاصل از اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان و سازمان
  • اجراونظارت بر دستورالعمل هاي برنامه هاي جذب نگهداري نيروي انساني


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : دفتر منابع انسانی و آموزش
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/04/13