صفحه اصلی > درباره ما > معاونت ها > معاونت مالی و پشتیبانی > امور مالی 

امور مالی

عناوین وظایف و مسئوليتها :

  • نظارت بر ایجاد و راه اندازی سیستم مکانیزه مالی و بررسی نحوه انجام کار و تأئید صحت عملیات
  • بررسی و تجزیه و تحلیل حسابها و تطبیق آنها و شناسایی مغایرت های احتمالی
  • کنترل اسنادمالي صادر شده شامل تشخیص و تفکیک اسناد و تأئید صحت آنها وصورتهاي تراز ماهيانه
  • کنترل و نظارت بر عملیات حسابداری گردش کار انبار ،کنترل حسابداری دارائیهای ثابت، حساب درآمد و مطالبات شرکت
  • کنترل و نظارت بر انواع اسناد حسابداری، بستن حسابها در پایان سال مالی و رسیدگی به صورتحسابهای سود و زیان ترازنامه، سرمایه و غیره.

 شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : امور مالی
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط :
آخرین به روزرسانی : 1397/03/07