صفحه اصلی > پرسش و پاسخ > پرسش و پاسخ متداول 

پرسش و پاسخ متداول (FAQ) بخش مشترکین

 

1-آبونمان چیست و چگونه محاسبه می شود؟

همان حق اشتراک بوده که برای مواردخدمات پس از فروش دریافت می شود که ماهانه براساس قطر و نوع کاربری دریافت می گردد.

2- نحوه محاسبه هزینه دفع فاضلاب به چه صورت می باشد؟

هزینه دفع فاضلاب در املاک مسکونی برابر با 70 درصد از هزینه درج شده در ستون آب بها محاسبه و دریافت می گردد ولی در مورد املاک غیر مسکونی برابر با هزینه آب بها محاسبه و دریافت می شود در مورد آبونمان فاضلاب نیز برابر با آبونمان آب در هر نوع کاربری و تعداد واحد محاسبه و وصول می گردد.

3- مبلغ مازاد بر الگوی مصرف بر چه مبنایی محاسبه و دریافت می شود؟

طبق آیین نامه اجرایی سال 81 به منظور صرفه جویی در مصرف آب برای هر واحد و خانوار میزان مصرف معینی تعیین گردید.

4- مبلغ عوارض در قبض بر چه اساس و منظوردریافت می گردد؟

طبق آیین نامه اجرایی شرکت 3 درصد از مبلغ آب بها تحت عنوان عوارض شهرداری دریافت می شود و به شهرداری تعلق دارد.

5- علت درج واژه بستانکار به جای مبلغ قابل پرداخت چه می باشد؟

در صورت اضافه پرداخت مشترک به هر دلیلی در صورت مشخص و اثبات شدن، بعد از وصول مطالبات شرکت در صورت باقی ماندن مبلغ واژه بستانکار در قبض درج می گردد.

6- قبض رایگان (مبلغ صفر) برای کدامیک از مشترکین ارسال می گردد؟

مشترکین کم مصرف( انشعابات مسکونی) که مصارف ماهانه آنها زیر 7متر مکعب می باشد از پرداخت آب بها و آبونمان معاف هستند.

7- در صورتي که براي مدت چند ماه کنتور قرائت نشده باشد چه اقداماتي بايد صورت بگيرد؟

اصولا هر 45 روز و حداکثر هر دو ماه يک بار، بايد کنتور آب مشترکين قرائت شود. بنابراین در صورت عدم قرائت کنتور بدلايل مختلف ، حتما کنتور خود را قرائت نموده و با مراجعه به واحد مشترکين اداره آب و فاضلاب مربوطه ، قبض آب دريافت نماييد.

8- برای واحد شمار کردن انشعاب ساختمانهای مسکونی چه اقدامات و مدارکی مورد نیازمی باشد؟

مشترک باید با دردست داشتن آخرین قبض پرداختی به امور مشترکین مناطق شرکت مراجعه نموده، تا بعد از تشکیل پرونده و پرداخت هزینه، اقدامات بعدی بعمل آید.

9- جهت خرید انشعاب آب و فاضلاب چه مبلغی باید پرداخت گردد؟

مبلغ قابل پرداخت جهت خرید انشعاب آب بعد از تشکیل پرونده و ارزیابی ملک و عملیات محاسبه بسته به قطر انشعاب مشخص می گردد. سپس 70 درصد از هزینه خرید انشعاب آب، بابت خرید انشعاب فاضلاب دریافت می گردد که هزینه لوازم و نصب نیز به این مبلغ اضافه می گردد.

لازم به ذکر می باشد در صورت وجود شبکه فاضلاب در منطقه و نصب نبودن ملک به شبکه، هزینه انشعاب فاضلاب نیز الزاما ً دریافت می گردد.

10- جهت تغییر نام چه مراحل و مدارکی مورد نیاز است؟

به منظور تغییر نام مشترک باید با در دست داشتن کپی شناسنامه ، کپی سند یا قولنامه بنگاهی و آخرین قبض پرداختی به نزدیک ترین دفتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت آب و فاضلاب که مشخصات آنها در این پایگاه موجود می باشد، مراجعه نماید و در صورت نداشتن بدهی و تایید کارشناس شرکت و طی مراحل قانونی، تغییر نام انجام می گیرد.

11- جهت استعلام محضر چه مراحل و مدارکی نیاز است؟

به منظور استعلام محضر مشترک با در دست داشتن آخرین قبض پرداختی ، نامه محضر و جوابیه شهرداری و نوسازی که تاریخ دریافت و تایید آن زیر 3 ماه باشد به واحد پذیرش شرکت مراجعه کرده در صورت نداشتن بدهی ملک و طی مراحل قانونی استعلام محضر تایید و انجام می گیرد.

12- جهت تغییر محل کنتور چه مراحل و مدارکی مورد نیاز است نیاز بود و چه مدت به طول می انجامد؟

مشترک با آخرین قبض پرداختی به نزدیک ترین دفتر پیشخوان ارائه کننده خدمات شرکت آب و فاضلاب که مشخصات آنها در این پایگاه موجود می باشد، مراجعه نماید و بعد از تعیین زمان بازدید و تایید کارشناس شرکت پس از بازدید درصورت نداشتن هیچگونه بدهی ملک ، بعد از واریز مبلغ تعیین شده ، جهت جابجایی کنتور با پیمانکار مربوطه هماهنگی به عمل آمده که ظرف مدت 1 الی 2 روز جابجایی انجام می گیرد لازم به ذکر می باشد کلیه لوازم و اتصالات مورد نیاز و حفاری محل نصب به عهده مشترک می باشد.

13- طریقه محاسبه آب بها به چه شکل می باشد؟

با توجه به آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب تعیین می گردد.

14- پرداخت اینترنتی قبوض و پیگیری آن در صورت بروز مشکل چگونه می باشد؟

با مراجعه به سایت بانکهای ارائه دهنده اینگونه خدمات پس از وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده در قبض و وارد نمود شماره حساب و رمز ورود مبادرت به پرداخت قبض مربوطه کرده و در صورت ایجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت ، از طریق کد رهگیری صادر شده بعد از پرداخت ، قابل پیگیری می باشد.

15- پرداخت قبوض به وسیله تلفن بانک و عابر بانک به چه شکل بوده و درصورت بروز مشکل بعد از پرداخت چه باید کرد؟

ضمن ورود به سیستم پرداختی مربوطه، کارت و رمز عبور را وارد کرده و سپس با با وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت موجود در روی قبض، اقدام به پرداخت قبض می نماییم.

در صورت ایجاد هرگونه مشکل بعد از پرداخت، از طریق قبض رسید صادر شده بعد از پرداخت ، قابل پیگیری می باشد.

16- عمق شبکه فاضلاب تا سطح زمین تا چه حدی بوده و چگونه تعیین می گردد؟

عمق شبکه فاضلاب به عوامل مختلف از قبیل شیب محل و شبکه و عمق لوله های اصلی محل مذکور بستگی داشته که حداقل عمق در لوله گذاری های جدید 8/2 متر از سطح آسفالت کوچه(سطح آب رو) می باشد که به منظور نصب ،خروجی منازل نباید بیش از 2/2 متر باشد که با رعایت اصول شهر سازی این عمق امکان پذیر می باشد .

لازم به ذکر است در شبکه های قدیم این عمق تا 2 متر نیز کاهش پیدا می کند.

طرح پرسش جدیدشناسنامه صفحه
عنوان صفحه : پرسش و پاسخ متداول
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/06/06