صفحه اصلی > تحقیقات > اعضای کمیته تحقیقات 

اعضای کمیته تحقیقات شرکت


رديف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت پست الکترونیک

۱

سید محسن حسینی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

013-33322828 research(at)gpww.ir

۲

رضا پور شعبان

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

013-33368333 research(at)gpww.ir

۳

مازیار غلامپور

معاون بهره برداری

013-33569127 bahrehbardari(at)gpww.ir

۴

علیرضا غیاثی

معاون مهندسی و توسعه

013-33327166 mohandesi(at)gpww.ir
5 مرتضی صانع دوست مشاور فنی مدیر عامل   m.Sanedoust(at)gpww.ir

6

رامین بهبودی

مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

013-33329633 research(at)gpww.ir

7

مریم صفاری

رئیس گروه تحول اداری و بهبود بهره وری

013-33329633 research(at)gpww.ir

8

   مژگان فرزین

رئیس گروه تحقیقات

013-33329633 research(at)gpww.ir
9 زهرا امینی پور کارشناس ارزیابی عملکرد 013-33329633 research(at)gpww.ir
10 سیده ضحی حجازی مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب 013-33569128 bahrehbardari(at)gpww.ir
11 حسین علیزاده کارشناس مسئول ناظر اجرای طرح های آب 013-33327166 halizadehgtsu(at)yahoo.com
12 مریم نوابیان عضو هیئت علمی دانشگاه   Navabian(at)Guilan.ac.ir


شناسنامه صفحه
عنوان صفحه : اعضای کمیته تحقیقات
مرجع اطلاعات : مرجع اطلاعات تنظیم نشده است
توسط : مدیر سیستم
آخرین به روزرسانی : 1397/09/06