چاپ

موضوعات پاسخگویی مسئولان شرکت

کلیه مدیران و مسئولان در امور و ادارات تابعه شهرستان ها، معاونت ها و دفاتر ستادی شرکت، طی ساعات کاری از طریق روش های ارتباطی مهیا شده (تلفن، نمابر، پست الکترونیک و فرم های تماس الکترونیکی )‌ و در زمان ملاقات حضوری، در خصوص مسائل ذیل پاسخگو خواهند بود :

 • کلیه فعالیت های کاری مرتبط با شرح وظایف و اختیارات حوزه مربوط نظیر :
  • موضوعات حوزه منابع انسانی و فناوری اطلاعات 
  • موضوعات حوزه خدمات مشترکین 
  • موضوعات حوزه بهره برداری (پاسخگویی در خصوص مسائل تصفیه خانه ها، مخازن، شبکه های لوله کشی انتقال آب و دفع فاضلاب)
  • موضوعات حوزه مهندسی و توسعه (پاسخگویی در خصوص مسائل مربوط به طراحی و اجرای تاسیسات و مخازن و ... و امور فنی و پیمانی)
  • موضوعات حوزه مالی و اداری (پاسخگویی در خصوص مسائل مالی و حسابداری، رفاه و درمان، اداری)

. تعداد بازدید: 2568.