مرتضی صانع دوست

معاون بهره برداری

تصویر تماس

تماس

  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
  • ۰۱۳-۳۳۳۶۸۰۲۵ داخلی۲۸۱ و تلفن مستقیم ۳۳۳۶۸۲۸۰-۰۱۳
  • ۰۱۳-۳۳۳۶۸۰۲۰