آگهی های مناقصه

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت اجرای پروژه تکمیل رینگ آب شهر رشت

1397/03/30 آگهي فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران   جهت اجرای پروژه تکمیل رینگ آب شهر رشت(حد فاصل پل خود اشتغالی میدان مصلی الی میدان انتظام)&nb... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 6-٩7ق

1397/03/23 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 6-٩7ق                         &nb... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره5-97ق

1397/03/12 رديف آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره5-97ق 1 نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاباستان گيلان 2 ... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره4-97ق

1397/03/08 رديف آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره4-97ق 1 نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاباستان گيلان 2 ... ادامه

آگهي مناقصه عمومی يک مرحله اي (نوبت اول) شماره 3-97ق

1397/02/29 رديف                             آگهي مناقصه عمومی يک مرحله اي (نوب... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 2 -٩7ق

1397/02/22 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 2 -٩7ق شماره فراخوان سامانه ستاد   : 200975117000002           &n... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره1-97ق

1397/01/23 رديف آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره1-97ق 1 نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاباستان گيلان 2 ... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 47 -٩6ق

1396/12/23     آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 47 -٩6ق                                    ... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 46 -٩6ق

1396/12/21 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 46 -٩6ق شماره فراخوان سامانه ستاد   :   200965117000039         &... ادامه

آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر رشت (نوبت اول ) شماره 45 -٩6ق

1396/12/12 رديف آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای جهت پروژه رفع حوادث و اتفاقات آب شهر رشت (نوبت اول ) شماره 45 -٩6ق 1 نام دستگاه مناقصه گ... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره44-96 ق

1396/12/12 رديف آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره44-96 ق 1 نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاباستان گيلان 2 ... ادامه

آگهي فراخوان نخست جهت شناسايي پيمانكاران ذيصلاح احداث تصفيه خانه محلی فاضلاب کوی امام رضا (ع) شهر رشت به روش EPC نوبت اول (20-96ق )

1396/12/06                                          &nbs... ادامه

آگهي مناقصه عمومي شماره ج/9/96 ( یک مرحله ای)

1396/12/02 آگهي مناقصه عمومي شمارهج/9/96 (یکمرحله ای) 1-     نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان با کد اقتصادی 411184746598 و شناسه م... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 40 -٩6ق

1396/11/25 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 40 -٩6ق شماره فراخوان سامانه ستاد   :   20096117000035         &n... ادامه

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 41 -٩6ق

1396/11/25 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (نوبت اول) شماره 41 -٩6ق شماره فراخوان سامانه ستاد   : 20096117000036            &... ادامه

آگهی های مزایده

آگهی مزايده عمومي فروش 11 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین بشماره م/8/96 شماره فراخوان سامانه ستاد 100965117000001

1396/11/02 آگهی مزايده عمومي فروش 11 دستگاه ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین بشماره م/8/96 شماره فراخوان سامانه ستاد 100965117000001 ... ادامه

آگهي تجدید مزایده عمومي فروش ملک (زمین) شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان به شماره م/2/96

1396/03/08 1-نام دستگاه مزایده گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان موضوع مزایده: فروش ملک (زمین) شرکت آب و فاضلاب شهری استان ... ادامه

آگهي مزایده عمومي شماره م/1/96

1396/02/03 1-   نام دستگاه مزایده گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان 2-   موضوع مزایده: فروش ملک (زمین) شرکت آب و فا... ادامه

مزایده عمومي شماره م/2/95

1395/10/14 آگهي مزایده عمومي شمارهم/2/95 1-    نام دستگاه مزایده گزار: شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان 2-موضوع مزایده: ف... ادامه

تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت

1395/01/30 آگهی تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت به شماره م/  1/95 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري ا... ادامه

تجدید مزايده عمومي فروش 14 دستگاه خودرو

1394/12/05 آگهی تجدید مزايده عمومي فروش 14 دستگاه خودروسبک پلاک شخصی به شماره م/15/94 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاض... ادامه

آگهی عمومي فروش 14 دستگاه خودروسبک پلاک شخصی

1394/11/07 آگهی مزايده عمومي فروش 14 دستگاه خودروسبک پلاک شخصی به شماره م/15/94 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شه... ادامه

تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت به شماره م/ 8/94

1394/04/23  تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت به شماره م/ 8/94 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري استان ... ادامه

تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت به شماره م/ 8/94

1394/03/31 آگهی تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت به شماره م/ 94/8 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري استا... ادامه

اقلام اسقاط تالش

1393/05/25 بسمه تعالی نظر به اینکه این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد خود را طبق جداول زیر از طریق مزایده بفروش برساند لذا ... ادامه

تجدید مزايده عمومي فروش زمین آبفای رشت به شماره م/93/9

1393/03/12 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري گيلان 2- موضوع مزايده: فروش یک قطعه زمین دارای سند مالکیت رسمی و... ادامه

تجدید مزايده عمومي فروش زمین آستانه اشرفیه به شماره م/93/3

1393/01/27 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري گيلان   2- موضوع مزايده: فروش یک قطعه زمین دارای سند مالکیت ر... ادامه

فروش 28 دستگاه خود رو به شماره م/92/23

1392/10/07 1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري گيلان 2- موضوع مزايده: فروش 28دستگاه خودروی پایین تراز سال ساخت 1... ادامه

فروش ساختمان اداری آبفای لنگرود به شماره م/93/4

1393/01/27     1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت آب و فاضلاب شهري گيلان 2- موضوع مزايده: فروش عرصه و اعیان ساختمان ادار... ادامه

مزایده سه دستگاه فیلتر شنی مستعمل ( فولاد)

1393/02/09 نظر به اینکه این شرکت در نظر دارد سه دستگاه فیلتر شنی را از طریق مزایده بفروش برساند لذا شرکت کنندگان می بایست... ادامه